Vyberte stranu

Fázy spánku: REM a Non-REM spánkový cyklus

Spánok je stav organizmu, ktorý je nevyhnutný pre jeho celkové fungovanie. Dochádza počas neho k regenerácii a oddychu. Je taktiež veľmi dôležitý pre nervovú sústavu a jej regeneráciu. Zároveň je spánok z hľadiska neurológie prejavom útlmu centrálnej nervovej sústavy a najmä mozgu, ktorý počas spánku prechádza do pokojového stavu.

Počas spánku nastáva viacero dejov, ktoré sa v jeho priebehu cyklicky opakujú. Tieto deje sa nazývajú fázy spánku alebo spánkové cykly a každý z nich má určitý význam. Základné typy spánku sú tzv. NON-REM spánok (synchrónny spánok) a REM spánok (paradoxný spánok). Málo ľudí vie, že kým u novorodencov prevažuje typ, v dospelosti u bežných ľudí prevažuje NON-REM spánok a to až v pomere 4:1.

 

Spánkový cyklus

V prípade spánkového cyklu    dochádza k striedaniu NON-REM fázy a REM fázy a každá perióda má určitý čas. Kým pri NON-REM fáze sa aktivuje štruktúry prednej časti mozgu a cholinergné neuróny, pri REM fáze spánku dochádza k celkovému upokojeniu organizmu a svalov. Výnimkou sú jedine oko-hybné svaly, ktoré sa pohybujú a aj preto sa táto fáza volá REM, čo je skratka z angličtiny pre Rapid Eye Movement.

Fázy spánku – zdroj: webmd.com

Pozrite sa, akými fázami si počas spánku bežný organizmus prechádza:

 

Zaspávanie

Túto prvú fázu poznáme asi najviac, pretože ju vieme aj najviac vnímať. Môže trvať niekoľko minút, ale aj desiatky minút. Zaspávanie je charakteristické prehĺbeným dýchaním, telesnými pohybmi, pomalým zatváraním očí a fyziologickými zmenami. Ide najmä o znižovanie svalového tonusu, znižovanie tepovej frekvencie a aj krvného tlaku.

Niekedy sa dostavujú svalové kŕče, najčastejšie jednorazovým silným šklbnutím celého tela. Na konci tejto fázy už dochádza k prechodu od zaspávania priamo do fázy NON-REM spánku, čo trvá zvyčajne len pár sekúnd až minút. Pre lepšie zaspávanie môžete použiť aj prírodné podporné prostriedky, napríklad prášky na spanie alebo melatonín.

 

NON-REM fáza

Na konci zaspávania sa dostávate do NON-REM fázy. Táto fáza je charakteristická hlbokým spánkom a má štyri stupne. Strieda sa s REM fázou, pričom najhlbší spánok je 4. štádium NON-REM fázy a najplytší spánok je 1. štádium NON-REM fázy. Vtedy dochádza k prechodu plynulo do REM fázy a odtiaľ po určite dobe znova následne do NON-REM fázy 1. štádia.

Celá NON-REM fáza so svojimi 4 štádiami trvá zhruba 90 minút. Prvé štádium je charakteristické tým, že viac vnímate svoje okolie a na výzvu viete aj otvoriť oči. Pri druhom už nereagujete ani na reč. Tretie štádium nastáva len v prvej polovici spánku, podobne ako štvrté, kedy ide o najhlbší spánok.

 

REM fáza

REM fáza spánkového cyklu je charakteristická najplytším spánkom, ale zároveň vás vtedy z neho len tak hocičo nezobudí. Počas tejto fázy môžete snívať a dochádza tu aj snívaniu veľmi živých snov. Z fyziologického hľadiska nastáva takmer úplná strata svalového napätia vrátane svalov šije, ktoré udržujú hlavu v prirodzenom postavení.

Zvyšuje sa aj srdcová frekvencia, dýchanie je rýchlejšie a činnosť srdca nepravidelná. U mužov sa práve v tejto fáze môže vyskytovať napríklad mimovoľná erekcia. V rámci REM fázy dochádza tiež k ponáraniu sa hlbšie do spánku a naopak vynáraniu sa „na povrch“ do stavu ľahšieho spánku. Postupne sa toto striedanie skracuje z časového hľadiska a na konci fázy nastáva zobúdzanie.

 

Zobúdzanie

Na konci spánkového cyklu dochádza k postupnému zobúdzaniu sa, kedy si začínate uvedomovať okolie a vnímať ho. Táto posledná fáza je najvhodnejšia na zobudenie sa a ak sa práve počas nej zobudíte, bude sa vám najlepšie vstávať a organizmus bude najviac zotavený. Práve preto by ste si mali spánok plánovať tak, aby ste sa zobudili práve počas fázy zobúdzania.

ako rychlo zaspat