Vyberte stranu

Spánok: Prečo ho vlastne potrebujeme?

Spánok je stav organizmu charakterizovaný odpočinkom a regeneráciou a to tak z hľadiska fyziologického, ako aj z hľadiska psychického. Spánok je typický nielen pre ľudí, ale aj pre všetky ostatné druhy cicavcov, vtákov a rýb. V rámci spánku dochádza nielen k oddychu organizmu, ale najmä k regenerácií jeho systémov a funkcií.

Počas spánku dochádza k spomaleniu organizmu a životných funkcií – napríklad sa spomalí rytmus dýchania, tep srdca, zníži sa citlivosť a reaktívnosť na vonkajšie podnety a naopak zvýši sa anabolizmus. Spánok sa považuje z hľadiska lekárskej vedy za alterovaný stav vedomia, pri ktorom nastáva útlm v centrálnej nervovej sústave a organizmus prechádza do útlmovo-relaxačnému stavu organizmu.

Prečo spať?

Hlavným cieľom spánku je oddych a regenerácia celého organizmu. Dôsledky nedostatku spánku sú naozaj vážne, či už ide len o krátkodobú absenciu spánku alebo aj dlhodobú nespavosť. Ak nebudete mať dostatok spánku, hrozí zhoršenie koordinácie, sústredenia sa, klesá výkonnosť organizmu a naopak stúpa únava, nervozita, zhoršuje sa aj nálada človeka a dochádza tiež k bolestiam hlavy.

Spánok je tu, aby:

 • zregenerovala pohybová sústava, najmä prichádza k uvoľneniu svalstva
 • si oddýchlo srdce a kardiovaskulárny systém
 • si mohla odpočinúť dýchacia sústava, keďže počas spánku nie je potrebná výmena vzduchu až v takom objeme ako pri stave bdelosti
 • si oddýchla aj myseľ, psychika a najmä pamäť

Okrem toho sa všetky zážitky zo dňa môžu práve počas spánku „zaradiť“ na správne miesto v pamäti a mozgu. Počas spánku ľudia snívajú, čo môže byť naozaj veľmi prospešné, samozrejme ak nejde o nočné mory. Živé, tzv. lucidné sny, nemusia byť napríklad problémom a môžu byť skôr formou, ako sa mozog vyrovnáva s realitou. Spánok je teda prospešný pre telo aj myseľ všeobecne.

Fázy spánku

Spánok je z časového hľadiska rozdelený na viacero cyklov, ktoré sa niekedy nazývajú aj fázy spánku. Na úvod je fáza zaspávania, ktorá trvá zvyčajne niekoľko minút. Po nej nasleduje fáza NON-REM spánku, ktorá má až 4 štádia. Prvé je typické plytkejším spánkom, kedy je možné ešte prebudenie sa, napríklad na základe hlasu z okolia. Následne prechádza spánok postupne až do 4. štádia.

V ňom je spánok najhlbší, najpomalší a človek sa nachádza v tzv. synchrónnom spánku. Počas neho dochádza k regenerácii somatických funkcií. Postupom času dochádza znova k návratu do 1. fázy a následne prichádza fáza REM spánku. Tomuto sa hovorí aj tzv. paradoxná spánok, kedy nastáva regenerácia mozgových funkcií. Práve počas REM spánku dochádza aj k snom a snívaniu. Ak počas neho príde k náhlemu prebudeniu, môže sa dokonca vyskytnúť aj spánková paralýza. Na konci celého spánku je fáza zobúdzania sa.

Počas bežného spánku prichádza k striedaniu REM spánku a NON-REM spánku, pričom:

 • u dospelých ľudí prevažuje dobou trvania NON-REM spánok a to obvykle v pomere 4:1
 • za jednu noc príde k vystriedaniu sa až 4 cyklov REM a NON-REM spánku
 • každá perióda trvá od 5 do 20 minút a postupne sa toto trvanie predlžuje
 • v prvej polovici celého spánku sa objavuje aj 4. štádium NON-REM fázy, ku koncu už dochádza len k striedaniu 1. a 2. štádia

Zdravý spánok – koľko má trvať?

To, koľko by mal trvať zdravý spánok, je veľmi individuálne. Človek by mal spať prirodzene dlho a tak, aby sa prebudil samovoľne, čomu ale treba prispôsobiť aj celkovo hygienu spánkového režimu a životný štýl. Len na základe prirodzeného biorytmu je možné mať kvalitný a prospešný spánok. Dôležitá je ale nielen kvantita z hľadiska časového úseku, ale samozrejme aj kvalita spánku.

Pre dĺžku spánku platí:

 • u novorodenca by mal spánok trvať aspoň 16 hodín
 • u dvojročného dieťaťa je ideálna doba v rozmedzí od 9 do 12 hodín
 • bežný človek by mal spať od 7 do 9 hodín
 • starší ľudia vo vyššom veku nad 60 rokov majú spánok obvykle kratší, okolo 6 hodín
 • Tip: Pre nerušený spánok bez hluku používajte štuple do uší.

Spánok by mal byť ale aj dostatočne hlboký a kvalitný. Ak máte problém napríklad s nevhodne hlučným prostredím, treba odstrániť príčinu hluku, prípadne zmeniť prostredie. Ak sa nedá použiť ani jedno riešenie, treba si zaobstarať napríklad štuple do uší. Počas spánku by mal byť človek nerušený okolitým prostredím, pretože pravidelné „ponocovanie“ je z hľadiska škodlivosti na rovnakej úrovni ako celková nespavosť.

Práve nespavosť, nazvaná odborne aj insomnia, je jedna z najčastejších porúch. Môže ísť buď o poruchy zaspávania, problém s prebúdzaním sa príliš skoro, alebo o poruchu opakovaného zobúdzania sa v noci.

Na záver veľmi časté otázky: Ako zaspať? A ako najrýchlejšie zaspať? Práve to veľmi súvisí s tým, ako mať dobrý a kvalitný spánok. Znamená to totiž v prvom rade správny postup, ako zaspať rýchlo a kvalitne. Z tohto hľadiska sa treba riadiť najmä prevenciou a dodržiavaním zdravého životného štýlu a biorytmu tela.