Vyberte stranu

Nespavosť – insomnia

Nespavosť, odborne nazvaná insomnia, je stav neschopnosti hlbokého spánku. Ide o poruchu buď zaspávania, alebo poruchu spôsobujúcu plytký či prerušovaný spánok. Odhaduje sa podľa štatistík, že tento problém trápi skoro tretinu Európskej populácie a ide o nespavosť najmä u dospelých.

Insomnia je teda porucha zaspávania, priebehu spánku alebo predčasného prebúdzania sa. Samozrejme, ak je tento stav spôsobený externými faktormi a je len krátkodobý, nemusí sa jednať hneď o chorobu. V prípade, že napríklad máte problém so zmenou prostredia, presťahovali ste sa, prípadne vplyvom dočasného vonkajšieho alebo iného hluku neviete zaspať, nejde o tak vážny problém, ktorý by bol neriešiteľný bežným spôsobom. Vždy závisí od príčin nespavosti.

Čím sa prejavuje nespavosť

Pre nespavosť existuje presná klasifikácia prejavov, takže nie za každým problematickým zaspávaním je treba hneď hľadať insomniu. Pre odlíšenie občasných izolovaných problémov so spánkom od naozaj chorobného stavu nespavosti musia byť prítomné nasledujúce príznaky:

  • Problematické zaspávanie – ak máte problém zaspať viac ako 30 minút a to aj napriek pocitu evidentnej únavy.
  • Časté prebúdzanie sa zo spánku – počas spánku sa viackrát prebudíte a neviete už vzápätí znova zaspať, napríklad dlhšie ako 30 minút.
  • Včasné prebudenie sa zo spánku – ak vstávate bez externého podnetu oveľa skôr, ako ste si naplánovali, alebo ako cítite, že by bolo ideálne.
  • Nekvalitný spánok – možno nemáte ani jeden z predošlých prejavov, ale počas dňa cítite, že telo nie je oddýchnuté a zregenerované, čo sa prejavuje napríklad únavou, poruchami sústredenia sa, poruchami nálady, evidentným vyčerpaním a úbytkom energie.

Nie vždy je nevyhnutné, aby šlo o všetky prejavy, niekedy dokonca človek trpí len 4. prejavom a aj preto je veľmi dôležité sa naučiť, ako rýchlo zaspať a mať kvalitný regeneračný spánok.

Druhy nespavosti

Nespavosť môže byť krátkodobá alebo dlhodobá. Pri krátkodobej ide o stav, ktorý trvá menej ako mesiac. Takáto nespavosť má najčastejšie príčinu v konkrétnej udalosti, ktorá je psychického alebo fyziologického charakteru. Problematickejšie je, ak ide napríklad o stresový faktor a ten sa permanentne vracia a opakuje – vtedy sa krátkodobá nespavosť opakovane vracia tiež a môže prerásť až v dlhodobú.

Dlhodobá nespavosť je naopak trvajúcejšia obdobie dlhšie ako 4 týždne. Za týmto druhom nespavosti je vážnejšia príčina, ktorá je trvalého charakteru a vo väčšine prípadov bez odborného lekárskeho zákroku nezmizne. Dlhodobejšia môže napríklad aj nespavosť v tehotenstve, ktorá je podmienená kombináciou psychických a prirodzených fyziologických príčin a nejde o typickú dlhodobú nespavosť dospelých.

Okrem toho sa podľa typu nespavosti rozlišuje:

  • Primárna nespavosť – ide o chorobu samotnú, čiže nie o prejav nejakej inej choroby; takáto nespavosť sa objavuje najčastejšie u dospelých po 30. roku života, ale aby sa stanovila táto diagnóza, je potrebné vylúčiť iné možné ochorenia, ktoré majú na jej vznik vplyv, napríklad psychiatrické choroby, neurologické choroby alebo interné choroby.
  • Sekundárna nespavosť – pri tomto type je insomnia skôr príznakom alebo prejavom pre inú chorobu v organizme, prípadne ide o následok tohto ochorenia; v taktom prípade sa sekundárna nespavosť tiež zaraďuje medzi poruchy spánku, ale riešenie spočíva v odstránení chorobnej príčiny, ktorá ju vyvolala.

Ako liečiť nespavosť

To, čo spôsobuje nedostatok spánku a aké sú možné dôsledky nespavosti, je jedna vec. Je všeobecne známe, že nespavosť sa prejaví tak na psychickej ako aj na fyziologickej stránke človeka a spôsobuje problémy s pozornosťou, koncentráciou, náladou, únavu, nedostatok energie a celkové oslabenie organizmu a tela. Druhá vec ale je, ako tomu predchádzať alebo zabrániť stavu, ktorý spôsobuje nespavosť.

Aké sú možnosti liečby?:

  • Liečba nespavosti cez lieky (farmakologickou cestou) – v tomto prípade sa užívajú rôzne tabletky na spanie, prášky na spanie alebo iné farmakologiká a klasické lieky na spanie, čiže hypnotiká, ktoré spôsobia na centrálnu nervovú sústavu a napokon navodia spánok, ale zároveň vo väčšine prípadov nemusia riešiť príčinu, ktorá spôsobuje nespavosť. Lieky len navodia stav spánku.
  • Liečba nespavosti prírodnými prostriedkami – ide najčastejšie o rozličné bylinky na spanie, čaje na spanie, homeopatiká na spanie alebo iné prírodné „lieky“ na spanie vo forme napríklad kombinácie rôznych druhov zeleniny, ovocia a iných látok s narkotickými účinkami.
  • Liečba odstránením zjavnej príčiny – tento spôsob je najúčinnejší pri krátkodobej alebo sekundárnej insomnii; odstránením príčiny, napríklad fyziologickej bolesti alebo exteriérového zvuku, môže prísť aj k napraveniu stavu nespavosti.
  • Liečba potlačením prejavov príčiny – typickým príkladom ide napríklad, ak ste v hlučnom prostredí a namiesto toho, aby ste zmenili prostredie si kúpite napríklad štuple do uší – áno, tento spôsobom môže krátkodobo pomôcť, ale nejde o trvalé riešenie

Niekedy treba hľadať v rámci možností liečby aj kombinácie uvedených foriem a teda pokúsiť sa odstrániť príčinu, dočasne podporiť spánok farmakologickými alebo prírodnými prostriedkami. Zároveň sa treba zamerať aj na prevenciu do budúcnosti – treba sa skrátka naučiť, ako získať kvalitný spánok a ako si ho udržať.