Vyberte stranu

Čo spôsobuje nedostatok spánku

Nedostatok spánku v prípade naozaj dlhodobého stavu má zlý vplyv na celý organizmus. Dôsledky sú tak fyziologického ako aj psychického charakteru a u človeka s dlhodobými problémami a absenciou kvalitného spánku sa musia príznaky objaviť skôr či neskôr. Následky bývajú niekedy nezvratné.

Nespavosť, ako sa hovorí chorobnému stavu, kedy nastáva dlhodobý problém s nedostatkom spánku, je len jedna strana mince. Druhou je vplyv na celé telo, ktorý je doslova ničivý. Nedostatok spánku v dôsledku jeho vedomého odopierania je typický najmä pre ľudí s veľmi rýchlym životným tempom a súvisí najmä s nadmerným zaťažením pracovnými povinnosťami. Vzhľadom na to, že spánok je pre telo mimoriadne dôležitý, jeho absencia vplýva na všetky orgány a sústavy organizmu.

Podobne ako sme rozoberali príčiny z hľadiska pôvodu, tak aj nedostatok spánku pôsobí v dvoch rovinách:

Fyziologické následky nespavosti

Čo sa týka fyziologických následkov, tak ide najmä o poruchy bdelosti a vedomia a z toho prameniace problémy. Človek, ktorý trpí dlhodobo nespavosťou, má problémy so sústredením sa, jeho reakcie sú spomalené a telo nie je dostatočne oddýchnuté. Chýba aj regenerácia svalstva, tráviacej sústavy, počas spánku odpočíva a regeneruje aj kardiovaskulárny systém, dýchacia sústava a nervová sústava.

Najčastejšie fyziologické následky nespavosti sú:

 • nadmerná únava celého organizmu
 • bolesti hlavy a očí
 • nepravidelná srdcová činnosť
 • väčšia únava svalstva
 • problémy kardiovaskulárneho systému
 • problémy s dýchaním
 • problémy s trávením

Psychické dôsledky

Rovnako ako fyziologické následky sú pre organizmus aj psychické následky nespavosti. To, že kvalitný spánok je pre organizmus dôležitý, potvrdzuje napríklad aj sám život a to najmä z hľadiska psychiky. Ak sa nevyspíte dostatočne a to pravidelne, má to vplyv na výkonnosť mozgu a iné psychomotorické prejavy – napríklad na reč a vyjadrovanie sa. Ľudia, ktorí nie sú dostatočne vyspatí, sú aj náchylnejší na banálne chyby.

Dôsledky nespavosti z psychickej stránky môžu byť:

 • väčšia náchylnosť na emočnú nestabilitu
 • podráždenosť, nervozita
 • náchylnosť na rozvoj závislosti
 • náchylnosť na rôzne psychické poruchy, napríklad depresie a úzkosti
 • dochádza k poruchám nálady
 • zhoršujú sa aj rozumové schopnosti – či už kognitívne alebo psychomotorické
 • zhoršenie reakcií a predlženie času reakčnej doby
 • poruchy sústredenia sa

Krátkodobé vs. dlhodobé následky

Krátkodobé následky nespavosti vznikajú obvykle len pri akútnej spánkovej deprivácií, čiže ide len o občasné stavy, ktoré môžu pominúť odstránením príčiny – čiže odstránením nedostatku spánku. V tomto prípade ide zväčša o psychické dôsledky, najmä poruchy koncentrácie a nálady, niekedy aj o poruchy pamäte, ale len krátkodobo.

Pri dlhodobých následkoch je ale problém horší a dochádza viac k rozvoju fyziologických prejavov, napríklad problémom srdcovocievneho, dýchacieho alebo tráviaceho systému. Veľakrát môže byť dlhodobá nespavosť a nedostatok spánku aj za vznikom problémov so svalmi a pohybovou sústavou. Dochádza aj k rýchlejšiemu nástupu viacerých ochorení, napríklad cukrovky, vysokého krvného tlaku či obezity.

V prípade, ak je nespavosť chronická, veľakrát už nezaberajú ani prášky na spanie alebo prírodné metódy – homeopatiká na spanie alebo čaje na spanie. V takomto prípade sa ľudia podujmú namiesto príčiny riešiť radšej následok a to je vždy zle. Najčastejšie užívajú kofeínové nápoje alebo rôzne povzbudzovacie či energetické nápoje a pritom – treba sa zamerať najmä na to, ako správne zaspať a ako si dopriať kvalitnejší spánok spojený s oddychom a regeneráciou.