Vyberte stranu

Najčastejšie poruchy spánku, ich symtómy a možnosti liečby

Problémy so spánkom má stále viac a viac ľudí. Najčastejšie sa vyskytujú poruchy spánku u dospelých, napríklad u starších ľudí alebo u tehotných žien. Môže sa ale stať, že z určitých špecifických príčin môže porucha spánku trápiť napríklad aj deti. Aby sa ale dalo naozaj hovoriť o poruche, musí ísť o dlhodobejší stav.

Spánok je jeden z najdôležitejších stavov organizmu. Samotné poruchy spánku môžu byť napríklad tým, že sa nevie telo dostať do správnej fázy spánku v rámci spánkového cyklu. Prípadne môže ísť len o následok nejakého stavu – napríklad nadmerného hluku. Medzi poruchy spania sa ale nepočíta napríklad spánková paralýza, pretože priamo so spánkom tento stav nemá spoločné nič.

Nespavosť

Nespavosť je stav, kedy má človek problém buď so zaspaním v relatívne krátkej dobe, alebo má problém s nepretržitým spánkom počas noci, prípadne má problém s predčasným zobúdzaním sa. Nie vždy je nutné, aby šlo o všetky tri problémy naraz, stačí, ak sa vyskytuje len jeden z nich.

Nespavosť je ochorenie, ktoré sa vyskytuje buď v primárnej forme alebo sekundárnej forme. V primárnej sa pod nespavosťou myslí priamo insomnia, čiže stav, ktorý je sám o sebe chorobný. Naopak, sekundárna nespavosť je len následkom nejakého iného dôvodu, napríklad psychickej alebo fyziologickej poruchy či choroby. Aby mohla byť vôbec nespavosť klasifikovaná ako choroba, musí ísť o dlhodobejší stav.

Krátkodobá nespavosť, čiže taká, ktorá trvá do 7 dní, nie je ešte chorobným stavom. Problematickejšia je až dlhodobá nespavosť, ktorá trvá viac ako 21 dní. Ak sa ale napríklad krátkodobá nespavosť opakuje pravidelne, považuje sa to za lekársky problém a v tomto prípade je treba vykonať diagnostiku.

Príčiny nespavosti

Ak prídete za lekárom s vetami typu „nemôžem zaspať, neviem zaspať, nemôžem spať bez prerušenia celú noc“, ide zjavne už o stav, ktorý si vyžaduje odborné vyšetrenie. To môže určiť príčiny nespavosti a odhaliť, čo spôsobuje tento stav.

Pri nespavosti môže ísť v princípe o tri druhy príčiny nespavosti, ktoré môžu spôsobiť jej vznik alebo zhoršovať jej priebeh. Prvým druhom príčin sú psychické dôvody – napríklad stres, napätie, úzkosť, nervozita, alebo v najhoršom prípade vážnejšie duševné poruchy a ochorenia. Druhým typom príčin sú fyziologické dôvody – napríklad bolesti, kŕče a podobne. Tretím typom príčin sú externé faktory – napríklad hluk alebo iné obťažujúce externé vplyvy.

Nespavosť v tehotenstve

Špecifickým typom insomnie je nespavosť v tehotenstve. Tento druh nespavosti je spôsobený kombináciou objektívnych a subjektívnych faktorov, ktoré je možné ovplyvniť len z časti. Tieto faktory sú tak psychického pôvodu ako aj fyziologického pôvodu a nevyskytujú sa počas celého tehotenstva. Obvykle sa objavujú problémy so spánkom počas tehotenstva až v jeho poslednej časti, čiže v poslednom trimestri.

V prípade tehotenskej nespavosti dochádza najmä k problémom v oblasti fyziológie, pretože tehotenstvo je pre organizmus náročné. Žena musí prijímať viac látok pre rozvíjajúci sa plod, rovnako aj jej telo musí tento plod vyživovať a to je náročnejšie napríklad na kardiovaskulárny systém alebo dýchanie. Celkové zrýchlenie organizmu počas tehotenstva je tiež dôvodom, prečo nie je ľahké zaspať a mať kvalitný spánok.

Dôsledky nedostatku spánku

Čo spôsobuje nedostatok spánku pre telo a organizmus? Spánková deprivácia, čiže nedostatok spánku, má veľmi vážne následky. Tie sú tak fyziologického charakteru, ako aj psychického charakteru. Krátkodobá nespavosť má len menšie následky, ktoré môžu, ale aj nemusia byť nebezpečné. Naopak pri dlhodobej a chronickej nespavosti sú dôsledky vážnejšie a môžu spôsobiť aj viacero ochorení.

Najčastejšie v dôsledku nedostatku spánku a regenerácie prichádza k zvýšenej únave, strate koncentrácie a zníženiu schopností sústredenia sa, ale napríklad aj k problémom s fyzickou výkonnosťou. Môžu sa objavovať viac migrény, bolesti hlavy a bolesti očí a problémy s dýchaním alebo činnosťou srdca. Veľmi dlhá nespavosť už má vplyv aj na osobnosť človeka a jeho emocionálnu labilitu.

V každom prípade, súčasťou riešenia porúch a problémov spánku je prispôsobenie sa správnemu biorytmu a tiež nutnosť naučiť sa, ako správne zaspávať.